Chính sách giao hàng

Để tri ân khách hàng ủng hộ Zeroism qua kênh giao hàng,
với mỗi đơn hàng đặt giao đi trực tiếp với Zeroism, thông qua website/ Facebook/ Instagram/ Zalo, trị giá từ 250k trở lên, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi:

  • Giảm 50% phí ship tại đơn hàng giao đi lần thứ 6 *Giá trị ưu đãi tối đa 30k
  • Free ship + giảm tối đa 5% tại đơn hàng giao đi lần thứ 11 *Giá trị ưu đãi tối đa 70k
  • Free ship + giảm tối đa 10% tại đơn hàng giao đi thứ 16 *Giá trị ưu đãi tối đa 100k
  • Free ship + Giảm tối đa 10% cho (tổng giá trị giảm tối đa 150k) + tặng kèm 1 bánh vegan dessert cho khách hàng, tại đơn hàng giao đi thứ 21

Sau đơn hàng lần thứ 21, đơn hàng tiếp theo sẽ tính trở lại đơn số 1 và tiếp tục áp dụng ưu đãi.
Cách thức thực hiện:
- Nhân viên Zeroism sẽ tính số lần đặt đơn giao đi đủ điều kiện dựa trên hệ thống
- Nhân viên Zeroism sẽ thông báo tổng số đơn hàng mà bạn đang có khi phát sinh đơn hàng mới
**Vui lòng liên hệ Nhân viên Zeroism để hỏi thêm thông tin chương trình, tổng số lượng đơn hàng

*****************

To thank customers for supporting Zeroism through the delivery channel,
For each directly delivery order, via Website/ Facebook/ Instagram/ Zalo, valued at 250k or more, customers will receive the following incentives:

  • 50% off shipping on the 6th delivery order * Maximum discount value 30k
  • Free ship + up to 5% off on 11th delivery orders *Offer value up to 70k
  • Free ship + up to 10% off on the 16th delivery order *Offer value up to 100k
  • Free ship + Up to 10% off for (total value up to 150k) + Free 1 vegan dessert cake for customers, on the 21st delivery order

After the 21st order, the next order will be counted back to the 1st order and continue to apply the offer.
How to perform:
- Zeroism staff will calculate the number of qualified delivery orders based on
the system
- Zeroism staff will notify you of the total number of orders you have when a new
order arises
**Please contact Zeroism staff to ask for more information about the program, total number of orders

page