COCONANA MUFFIN

COCONANA MUFFIN

65,000₫

Mô tả

Gluten free flour (buckwheat flour, almond flour, flaxseed flour, tapioca starch, coconut flour), date, banana, coconut nectar, coconut oil, coconut milk, pecan, coconut meat, vanilla.

Bột không “gluten" (bột kiều mạch, bột hạnh nhân, bột hạt lanh, bột năng, bột dừa), hạt chà là, chuối, hoa mật dừa, dầu dừa, sữa dừa, hạt hồ đào, cơm dừa, vani

 COCONANA MUFFIN
product