GRASS JELLY WITH BOBA - THẠCH XƯƠNG XÁO TRÂN CHÂU

GRASS JELLY WITH BOBA - THẠCH XƯƠNG XÁO TRÂN CHÂU

Hết hàng
75,000₫

Mô tả

Seaweed jelly (xu-xoa) made from 100% Nha Trang seaweedt, topped with sweet savory coconut milk, Jaggery syrup (with ginger), homemade boba pearls, grass jelly
Thạch xu-xoa làm từ 100% rong biển Nha Trang, topping kèm nước cốt dừa mặn ngọt, nước đường làm từ đường thỏi thô ( kèm theo gừng), trân châu nhà làm, sương sáo

 GRASS JELLY WITH BOBA - THẠCH XƯƠNG XÁO TRÂN CHÂU
product