JELLY TAMARIND

JELLY TAMARIND

77,000₫

Mô tả

Tamarind, raw sugar cane, peanut, kumquat
Me, đường mía thô, đậu phộng, tắc
 JELLY TAMARIND
product