MISO MUSHROOM SPAGHETTI

MISO MUSHROOM SPAGHETTI

185,000₫

Mô tả

Organic spaghetti, organic miso, mushroom, basil on topping

Mì ý hữu cơ, miso hữu cơ, nấm, lá húng tây tươi topping

 MISO MUSHROOM SPAGHETTI
product