POWER NUTS COOKIE (piece)

POWER NUTS COOKIE (piece)

25,000₫

Mô tả

Cashew, almond, macadamia, coconut sugar, coconut powder, hemp heart, flax seed, oat

Hạt điều, hạnh nhân, hạt mắc ca, đường dừa, bột dừa, hạt gai dầu, hạt lanh, yến mạch

 POWER NUTS COOKIE (piece)
product