SEAWEED JELLY WITH BOBA - THẠCH XU-XOA TRÂN CHÂU

SEAWEED JELLY WITH BOBA - THẠCH XU-XOA TRÂN CHÂU

Hết hàng
75,000₫

Mô tả

Seaweed jelly (xu-xoa) made from 100% Nha Trang seaweedt, topped with sweet savory coconut milk, Jaggery syrup (with ginger), homemade boba pearls
Thạch xu-xoa làm từ 100% rong biển Nha Trang, topping kèm nước cốt dừa mặn ngọt, nước đường làm từ đường thỏi thô ( kèm theo gừng), trân châu nhà làm

 SEAWEED JELLY WITH BOBA - THẠCH XU-XOA TRÂN CHÂU
product