SUMMER TEA

SUMMER TEA

95,000₫

Mô tả

Orange, passionfruit, organic black tea, raw sugar cane, strawberry, grapes, apple, pineapple, blueberry, raspberry 
Cam, chanh dây, trà đen hữu cơ, đường mía thô, dâu, nho, táo, thơm, việt quất, phúc bồn tử
 SUMMER TEA
product