TAMARIND SODA

TAMARIND SODA

77,000₫

Mô tả

Tamarind, raw sugar cane, kumquat, soda water
Me, đường mía thô, tắc, nước soda
 TAMARIND SODA
product