VEGAN CONDENSED MILK “PHIN

VEGAN CONDENSED MILK “PHIN" COFFEE

65,000₫
Ice:

Mô tả

Vegan condensed milk, “Phin" Vietnamese coffee 
Sữa đặc thuần chay, cà phê pha phin
 VEGAN CONDENSED MILK “PHIN
product