WHITE COFFEE - Cà phê bạc xỉu

WHITE COFFEE - Cà phê bạc xỉu

65,000₫
Oat:

Mô tả

Vegan condensed milk, “Phin" Vietnamese coffee, cashew milk 
Sữa đặc thuần chay, cà phê pha phin, sữa hạt điều
 WHITE COFFEE - Cà phê bạc xỉu
product